מדיניות וחקיקה

עמותת כ"ן- כוח נשים, היא העמותה הראשונה בישראל, שעיקר פעילותה הוא בקידום נשים לצמרת קבלת ההחלטות בישראל, בדגש על הזירה הציבורית והפוליטית. זאת במטרה ליצור שינוי חברתי שיקדם שוויון בין גברים ונשים בחברה הישראלית.

מאז הקמתה בשנת 2000 ,פעלה העמותה, עם אלפי נשים – חברות כנסת, חברות מועצה, נושאות תפקידים ציבוריים, אקטיביסטיות ומתנדבות. מכלול ההכשרות ופעילויות הרישות שהעבירה העמותה במהלך יותר מעשור, כולל במהלך מערכות הבחירות הכלליות והמוניציפאליות, הופכים את עמותת כ"ן- כוח נשים למקצועית, מיומנת וחדשנית. פעילותה של העמותה מתמקדת בשלושה ערוצים עיקריים: חקיקה, איתור והכשרה ,הסברה והגברת מודעות לחשיבות הייצוג השוויוני כמקדם חברה שוויונית.

מאז הקמתה פועלת עמותת כ"ן – כוח נשים בתחום החקיקה, מתוך הבנה כי מעבר לפעילותה בשטח, יש צורך בחקיקה של השוואה מתקנת. חקיקה מעין זו (שתיושם לתקופה מוגבלת) תביא לצמצום תת הייצוג החמור לנשים בזירה הפוליטית והציבורית. מילוי תפקידים בפוליטיקה על ידי נשים, וקבלת החלטות לגבי גורלן, הינה למעשה סוגיה הנוגעת לזכויות אדם. מחקרים מראים כי ייצוג נשי מינימלי של עשרים ושניים אחוזים (או יותר) בפרלמנט ובכל ארגון- יוצר שינוי מהותי באופן התנהלות הארגון, ובמקום שניתן בו לנשים ולשיח מאפשר ומקדם שוויון בין המינים.

הצעות חוק לקידום שוויון מגדרי

להלן סקירה של כלל החקיקות הקיימות בנושא שוויון מגדרי

1. פ1166/22/ הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדות ובדירקטוריונים
בשלטון המקומי), התש"ף 2019

חובת ייצוג הולם לנשים גם בוועדות של השלטון המקומי (מעין תוספת לייצוג ההולם שקיים
בוועדות ממשלתיות).


2. פ1183/22/ הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם לנשים במקום העבודה),
התש"ף 2019

החוק מציע לקבוע חובת ייצוג הולם למעסיקים עם מעל ל 25- עובדים (בדומה למצב הקיים עם
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).


3. פ1086/22/ הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – אובדן הריון), התש"ף 2019

קביעת גמלת אובדן הריון, לצורך התאוששות מהפלה.


4. פ1045/22/ הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים), התש"ף 2019

החלת החובה להעדפת הצעות של עסק בשליטת אישה גם על התקשרויות שנעשות תוך פטור
ממכרז.


5. פ1035/22/ הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג לנשים בוועדות איתור), התש"ף 
2019

ייצוג הולם של נשים בוועדות איתור שממליצות על מינוי מועמדים למשרות בכירות במגזר
הציבורי.

 

6. פ953/22/ הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – איסור פיטורים בעת טיפולי פוריות), התש"ף 2019

7. פ733/22/ הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – תקופת לידה והורות לגבר), התש"ף 2019

ניסיון לעודד אבות לקחת חופשה מעבודתם לצורך מגידול ילדיהם לאחר הלידה – שיפור החוק
הקיים, אשר בפועל אינו מנוצל. ההצעה מאפשרת לאב לצאת לתקופת לידה והורות בת שבועיים
באופן שיבחר מבין שתי ברירות, בנוסף לאפשרות הקיימת היום (שכמעט ולא מיושמת).


8. פ245/22/ הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – חלוקת תקופת הלידה וההורות בין סטודנטית לבן
זוגה), התש"ף 2019

החלת חופשת הלידה של האב גם על חזרתה של אשתו למוסד הלימודים האקדמי (ולא רק
למקום העבודה), כך שיתאפשר לבני הזוג שיתוף פעולה במאמצי התא המשפחתי, במטרה
למנוע את הפסקת/דחיית הלימודים של האשה היולדת.


9. פ460/21/ הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – תקופת לידה והורות מדורגת), התשע"ט 2019
שינוי תקופת ההורות באמצעות חזרה הדרגתית של אימהות לשוק העבודה וכן, חיוב האב
למימוש תקופת הורות מסוימת שלא על-חשבון תקופת ההורות של זוגתו. (הצעה בעלת משמעויות כלכליות גבוהות).

ניירות העמדה וחומרי החקיקה שפרסמה העמותה בשנים האחרונות

נייר עמדה

שיוויון מגדרי

עמותת כוח נשים 13.8.23 משרד לקידום מעמד האישה

נייר עמדה

לועדה לקידום מעמד האישה בכנסת

דיון בפגיעה בזכויות נשים 19.2.23

נייר עמדה

מכתב בכירות ממשלה

מכתב בכירות ממשלה 22.12.2022

נייר עמדה

עמדה תקציב ממשלתי בראייה מגדרית

נייר עמדה תקציב ממשלתי בראייה מגדרית 3.11.21

נייר עמדה

עמותת כן

כנסת ושטח עובדות ביחד2.8.21

נייר עמדה

עמותת כן

בנושא בחינת חוקיות רשימות מועמדים ללא נשים 5.1.20

נייר עמדה

עמותת כן

נייר עמדה שיוויון מגדרי – עמותת כוח נשים