רשת משפיעות

רקע

בבחירות המקומיות 2018 נוכחנו לדעת שהיעדר קשרי שטח מספקים ברמת כלל הרשויות המקומיות, הן לקונה משפיעה במיוחד על היכולת להגדיל באופן שטתי וכולל את ייצוג הנשים בשלטון המקומי. הקמנו קואליציית ארגונים רחבה ופעילה – 'מקומיות 2018' – שיזמה מהלכי שטח, מדיה, לובינג והכשרות עבור נשים, וקיווינו שקשרי השטח של כלל הארגונים יתורגמו לכדי רשת השפעה ארצית, רחבה ואפקטיבית – בפועל זה לא קרה. לכן נדרשת הקמתה של רשת משפיעות ארצית המבוססת על תשתית קשרי שטח בצפון, בדרום ובמרכז הארץ. קשרי השטח, ברמת כלל הרשויות המקומיות, הן בסיס משמעותי המשפיע במיוחד על היכולת להגדיל באופן שיטתי וכולל את ייצוג הנשים בשלטון המקומי ואת השפעתן במוקדי קבלת ההחלטות. 

הרשת היא מיזם משותף של WePower יחד עם קרן פרידריך אברט, קרן אשר  חרטה על דגלה את קידומה של חברה שוויונית, צודקת וסולידרית בכל המדינות אשר בהן היא פועלת, ומאמינה כי למען השגת מטרה זו קידומם של צדק ושוויון מגדרי הם הכרחיים.

חזון רשת משפיעות ארצית

50% נשים בתפקידים בכירים בכל מוקדי קבלת ההחלטות במרחב המוניציפאלי ובקהילה:

ראשי רשויות, יו"ר ועד מקומי, חברות מועצה/מליאה, חברות ועדות מקומיות, מנכ"ליות, מהנדסות, גזבריות, יועצות משפטיות, מנהלות אגפים, מבקרות, מנכ"ליות בתאגידים עירוניים, חברות באגודות שיתופיות, יו"ר ועדי הורים, יו"ר ועד שכונה.

מטרה

מטרתה של רשת משפיעות ארצית היא לקדם ייצוג שוויוני של נשים בכל 255 הרשויות בישראל.

הרשת תהיה משמעותית ורלוונטית, תתמוך באיתור נשים מתאימות לתפקידי מפתח בכל מוקדי קבלת ההחלטות במרחב הקהילתי והמוניציפאלי , ותסייע לנשים אלה לקדם את עצמן במרחב הציבורי כולל לראשות העיר, למליאת המועצה ולתפקידים ציבוריים נוספים.

רשת משפיעות ארצית מבוססת על תשתית קשרי שטח בצפון, בדרום ובמרכז הארץ והיא מאפשרת יצירת סולידריות ותמיכה הדדית לנשים אקטיביסטיות המעוניינות להיכנס לזירת ההשפעה המוניציפלית והקהילתית ביישובן ו/או להרחיב את ההשפעה הציבורית של פועלן.

הרשת פועלת כקהילה המייצרת רשת חיבורים וקשרים רחבה, באמצעותה יכולה כל חברה להיעזר בחברות הקהילה בהתמודדות עם דילמות מקצועיות ואישיות הקשורות לעשייה הציבורית וליצירת ההשפעה המקומית אותה רוצה היא לקדם, לייצר שיתופי פעולה עם חברות הקהילה ולהגדיל את החשיפה לעשייה הציבורית שלה.

במסגרת הרשת אנו מקיימות פעילויות אזוריות וארציות, וובינרים בנושאים שונים ועוד.

בואי לשנות, בואי להשפיע