עמותת כ”ן מובילה את ישראל לייצוג מגדרי שיוויוני

בממשל,

בפוליטיקה

ובעסקים

50:50 עד 2030

מד השיוויון המגדרי

רק

נשים
% 0

מכהנות בדירקטוריונים של חברות ציבוריות

רק

נשים
% 0

מנהלות בכירות בתפקידים בטטוטוריים

רק

נשים
% 0

מכהנות כראשות רשות מקומית

רק

נשים
% 0

נבחרות ציבור ברשויות מקומיות

החזון שלנו

ייצוג שווה סביב שולחנות קבלת ההחלטות

עמותת כ”ן – WePower פועלת לקידום שוויון מגדרי בכל שכבות החברה. העמותה שמה לה למטרה ליצור חברה שוויונית ברת קיימא בה ייצוג הולם של 50:50 נשים וגברים.  כאשר נשים נמצאות בדרג מקבלי ההחלטות, הן יכולות להשפיע על חלוקת המשאבים וקבלת ההחלטות באופן ישיר ומיטבי. 


עלינו לרכז משאבים ויוזמות כלכליות חברתיות ותרבותיות על מנת לשנות את המצב ובהקדם.תכנית האצה אקסלרטור שמובילה יו"ר עמותת כ"ן, ד"ר עו"ד אורית רישפי, עונה בדיוק על הצורך הזה.

המשימות שלנו

לעודד נשים לרוץ לפוליטיקה הארצית והמקומית

לקדם חקיקה אקסלרטור לשוויון מגדרי - תוכנית האצה

הכשרת נשים לתפקידים ציבוריים

קידום מנהיגות נשית ושוויון מגדרי

2000
הקמת העמותהת
2003
פרויקט DEBATE שלימד כלי דיבייט והתנהלות של שיח מלומד על נושאים מגדריים והועבר במאות בתי ספר, כולל אירוע שיא עם נשיא המדינה. משרד החינוך אימץ את התכנית.
2010
הצעת תיקון 16 לחוק החברות לייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות
2017
מינוי כגוף מייעץ לאו"ם
2018
הצעת חוק מימון מפלגות לעידוד הייצוג השוויוני
2018
הובלת קואליציית ארגונים לקראת בחירות מוניציפליות, מספר חברות המועצה עלה פי 10
2020
הענקת אות המגדר לרשויות בהן יש שוויון מגדרי במסגרת חגיגות ה-20 של העמותה
2022
קבלת מעמד של שותפות חזון על ידי קרן הדסה
2023
השקת פרויקט האקסלרטור באו"ם ניו יורק

50:50 עד 2030
בממשל, בפוליטיקה
ובעסקים.

אני רוצה כלים

אני רוצה להוביל

אני רוצה לתמוך