• 06_Bsns
  • 05_Knst20
  • 04_Hachsharot
  • 03_Calander
  • 02_Manhigot
  • 01_Midrasha

עמותת כ"ן - כוח נשים (ע"ר) היא עמותה א-מפלגתית, ללא מטרות רווח אשר נוסדה בשנת 2000. היא העמותה היחידה שפעילותה מתמקדת בקידום נשים לצמרת קבלת ההחלטות בישראל, בדגש על הזירה הציבורית והפוליטית. היא פועלת מתוך ההכרה כי רק מתוך שוויון בייצוג במוקדי קבלת החלטות, ניתן יהיה ליישם מדיניות חברתית-שוויונית ומתקדמת

הרשמה לניוזלטר
שם
כתובת דוא"ל*

כנס השקת מדרשה כרמיאל

כנס חברות מועצה עמותת כן מודיעין 16.11.14

כנס השקת המדרשה 5.2.2014

מפגש סיום חברות מועצה דרום 18.9.14

'מנהיגות את המחר בעכו' - מפגש סיכום, 6.1.15

קורס רמת הנגב

סמנריון אילת - חברות מועצה דרום 19-21/3/15

סיור בכנסת 15/6/2015

סיור עמיתות בכנסת 1.7.15

סיור בכנסת חברות מועצה דרום 23.6.2014

© כל הזכויות שמורות עמותת כ"ן - כוח נשים לקידום מנהיגות נשים בישראל | עיצוב ואיפיון ע"י שרונה בר נתן: my.sharowna@gmail.com

Simply-Smart | בניית אתרים | קידום אתרים