x

התוכניות שלנו

מנהיגות את המחר
תוכנית לפיתוח מנהיגות נשים ציבורית, פוליטית ומוניציפלית. מטרת התוכנית היא להעניק ידע, כלים והתנסות לנשים אקטיביסטיות, הרואות עצמן כמנהיגות הבאות בקהילה, ולסייע להן להשתלב בתחומי העשייה הציבורית והפוליטית. התוכנית מורכבת מ-10 מפגשים, בהם המשתתפות מקבלות ידע בנושא מנהיגות ומיומנויות הובלה בזירה המוניציפלית, התוכנית כוללת מפגש עם נשים משפיעות, בניה וקידום פרויקט ומפגש לימודי בכנסת.  
תוכנית עתידות
תוכנית בעלת שני סמסטרים עבור נשים צעירות, המעוניינות להשתלב בזירה הציבורית-פוליטית. תוכנית זו נועדה להפחית את זמן ההבשלה של נשים צעירות לפיתוח קריירה פוליטית ולהקדים את השתלבותן בעשייה הציבורית, מתוך תפיסה כי בעתיד הם ירוצו ויתמודדו לתפקידים בכירים. התוכנ
המדרשה לפוליטיקה
התוכנית להכשרת נשים לפוליטיקה נועדה לספק כלים ומיומנויות ספציפיות לנשים, לקראת התמודדות בבחירות המוניציפליות בשנת 2018 ולקראת התמודדות עתידית לכנסת.
תוכנית ניהול מתקדם לנשים בכירות
ביחד עם אוניברסיטת בר אילן, עומתת כ”ן פתחה תוכנית זאת, עבור נשים המכהנות בתפקידי ניהול במגזר בציבורי והפוליטי. התוכנית נועדה לחזק כלים פרקטיים לניהול הנדרשים לכל מנהלת בכירה באשר היא ולרבות קריאה וניתוח של מאזנים, דיני חוזים ומכרזים, הבנה כיצד פועל דירקטו
תוכנית מנטוריג לחברות מועצה
תוכנית לשימור חברות מועצה מכהנות אשר מטרתה לאפשר לחברות מועצה למידת עמיתות, התייעצות עם נשים וגברים בכירים אחרים במרחב הציבורי וסיוע להתקדמותן במרחב המוניציפלי. במסגרת התוכנית נערך כנס שנתי לחברות מועצה בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי, אוניברסטית תל אב
שוות בספורט
בשיתוף עם אתנה, הפרויקט הלאומי לקידום ספורט נשים בישראל. פיתחה העמותה את תוכנית זאת, המיועדת לנשים המכהנות כחברות מועצה, בעלות תפקידים ברשויות המקומיות, נשים ממחלקות הספורט ברשויות, או המעורבות בעשייה במועדוני הספורט ברשויות המקומיות. מטרות התוכנית להקנות
חדשות ועדכונים

בקרוב

31/10/16
הכשרות וחממת מנהיגות נשים באיזור הגליל המערבי. פרטים בהמשך.