• 06_Bsns
  • 05_Knst20
  • 04_Hachsharot
  • 03_Calander
  • 02_Manhigot
  • 01_Midrasha

חברות ברשויות המקומיות

סיגל מורן | בני שמעון

אורית ארציאלי | בקעת הירדן

אסתר פירון | בת ים

רבקה נאור | בת ים

חנה בלוגובסקי | בת ים

אירנה גנין | בת ים

אילנה שטל | גבעת ברנר

אילנה גולדשטיין | גבעת זאב

גרניט יניב | גבעת זאב

ענבל כרמלי | גבעת זאב

מועצה שם תפקיד רשימה קדנציה דוא"ל
בני שמעון סיגל מורן ראש המועצה נציגת יישוב בית קמה ראשונה Sigal@bns.org.il
בקעת הירדן אורית ארציאלי חברת מלאת המועצה עצמאית ראשונה orit@jordanvalley.org.il
בת ים אסתר פירון סגנית ראש העיר, תיק חינוך ester@bat-yam.muni.il
בת ים רבקה נאור תיק תרבות, נוער וקשרי חוץ. ועדה כספים, ביקורת. נציגת העיר באיגוד דן תשתיות ואיחוד ערים בת ים בראש מורם שלישית rikina@clalit.org.il
בת ים חנה בלוגובסקי יועצת העירייה ישראל ביתנו ראשונה anab123@walla.com
בת ים אירנה גנין ישראל ביתנו שנייה 1988ndi@gmail.com
גבעת ברנר אילנה שטל חברת מליאה נציגת בית אלעזרי shatel@015.net.il
גבעת זאב אילנה גולדשטיין רכזת פרויקט "עיר ללא אלימות" נשים מנהלות שינוי ראשונה Ilana2953@walla.com
גבעת זאב גרניט יניב מחזיקה תיק נוער, יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה    נשים מנהלות שינוי ראשונה granityaniv@gmail.com
גבעת זאב ענבל כרמלי נשים מנהלות שינוי ראשונה Inbal1975@nana.co.il
 
דפים: 1 .. 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 .. 37 (סה"כ: 367)

© כל הזכויות שמורות עמותת כ"ן - כוח נשים לקידום מנהיגות נשים בישראל | עיצוב ואיפיון ע"י שרונה בר נתן: my.sharowna@gmail.com

Simply-Smart | בניית אתרים | קידום אתרים