x

נתונים

הפער המגדרי בישראל 

בשנת 2016 ישראל מדורגת במקום ה-53 מתוך 145 מדינות במדד הפער המגדרי. הגורם העיקרי המשפיע על דירוגה הנמוך של ישראל הוא שיעור הנשים הנמוך סביב שולחנות קבלת ההחלטות.

ב-2016 רק 14% (ברשויות מעל 10,000 איש) מכהנות כחברות מועצה, רק 2% מכהנות בתפקיד ראשות ערים (6 ראשות ערים מתוך 257). ישנן רק 27.5% נשים אשר נבחרו לכנסת. למרות ששיעור הנשים העובדות במגזר הציבורי הוא 65%, רק 13% מהן נמצאות בתפקידים ניהוליים. נכון לסוף 2016 עדין אין אף מנכ"לית בחברות ממשלתיות.

נתונים

חדשות ועדכונים

בקרוב

31/10/16
הכשרות וחממת מנהיגות נשים באיזור הגליל המערבי. פרטים בהמשך.