x

מחקרים

אסנת עקירב ויעל בין-חורין נאות 

השתמע קולי? מהשתתפות אזרחית להשתתפות פוליטית של נשים בפוליטיקה המקומית.

מתוך: דמוקרטיה מקומית בישראל: ביזור, מקומיות, השתתפות ופוליטיקה מקומית. עורכים: איתי בארי וערן רזין. האוניברסיטה העברית בירושלים. 

לקריאת המאמר

 

 

חדשות ועדכונים

בקרוב

31/10/16
הכשרות וחממת מנהיגות נשים באיזור הגליל המערבי. פרטים בהמשך.