x

הפרסומים שלנו

 

מדד המגדר בשלטון המקומי - נתונים ותמונת מצב

ינואר 2017

 

ניירות עמדה לדיון - כנס חברות המועצה בישראל

מרץ 2017

מדד המגדר בשלטון המקומי ניירות עמדה לדיון - כנס חברות המועצה בישראל
   

זכותך - ספר הדרכה לחברות מועצה

פברואר 2016

ניירות עמדה לדיון - כנס חברות המועצה בישראל 

פברואר 2016

הפרסומים שלנו הפרסומים שלנו
   

ניירות עמדה לדיון - כנס חברות המועצה בישראל

נובמבר 2014

 
הפרסומים שלנו  

 

 

חדשות ועדכונים

בקרוב

31/10/16
הכשרות וחממת מנהיגות נשים באיזור הגליל המערבי. פרטים בהמשך.